این ویدیو ها تجمع عزادارن حسینی روستاهای دوکنارون ،تل کهنه و نسه را در تاسوعا و عاشورای حسینی در جوار شاهزاده محمد وشاهزاده حسین به تصویر میکشد.این ویدیوها را جناب آقای حسین علی جلالی ارسال نموده اند.باتشکر از ایشان.