پیرمردی عابد و برگشته بخت

از سکوت خانه شد بیمار سخت

زن به مانندش روانی خسته داشت

چون درون خانه فرزندی نداشت

 

خانه سوت کور بود از خلوتی

نی پسر در خانه و نی دختری

 

روزگارش در هم و آشفته شد

قامتش از فرط پیری چفته شد

 

روزی آمد در کنار نهر آب

با دلی افسرده و حال خراب

 

او نگاه می کرد بر جریان آب

که روان بُد سوی دریا با شتاب

 

گفت اگر می داشتم برناپسر

آب را طی می نمودی سر به سر

 

یا اگر می داشتم یک دختری

شاد همچون شاخه ی نیلوفری

 

در کنار این نهر او با هلهله

راه امی انداخت شور و ولوله

 

او دعا می کرد به درگاه خدا

تا که فرزندی کند بر وی عطا

 

 

در خیال خویش بُد با اضطراب

سایه افکند بر سرش بال عقاب

 

بود در چنگال او موشی اسیر

در تعجب ماند از آن، مرد پیر

 

بهر آزادی تقلا بس نمود

در کنار پیرمرد آمد فرود

 

گفت باید موش زی خانه برم

بر جمیع زخم او مرهم نهم

 

لیک زن از دیدنش آید به خشم

لاجرم زین کار هم پوشید چشم

 

کاش می گشتی شبیه دختری

سروبالا، ماهرویی ، دلبری

 

دیگران دارند هر یک چند بچه

قلب من لبریز و پرخون از غصه

 

ای خدا این درد را درمان نما

هدیه کن فرزند نیکویی به ما

 

آن دعا از آسمانها درگذشت

موش زخمی دختری زیبا بگشت

 

زن به دیدارش چنان خوشحال گشت

در بغل بوسیدش و بیحال گشت

 

چون بدیدند اندرو لطف و صفا

برگزیدند نام او را مه لقا

 

کم کَمَک او دلبری طناز شد

عشق و مستی با دلش همباز شد

 

ساق سیمین، سروبالا، ماه وش

مه جبینی، دلربایی، هوروش

 

سروسیمین قد شد و ماهی تمام

درّ و گوهر داشتی اندر کلام

 

حلقه ی چشمش بسان آفتاب

صورت زیباش همچون ماهتاب

 

 

ابروانش خنجری خون ریز شد

قلب شیدایش زعشق لبریز شد

 

 

چشمهای نیمه مستش همچوهور

چون چراغ شب شکن می داد نور

 

تار مویش چون شعاع آفتاب

گونه هایش سرخ چون درّ خوشاب

 

گیسوان جعددارش دام شد

قامتش سروسهی اندام شد

 

چون خرامان در گلستان می چمید

عاشقش می گشت هر که او را بدید

 

سیم اندامش میان پیرهن

شمع روشن بُد میان انجمن

 

جمع مستان را بَدو دلدادگی

روز و شب سرمست بی میخوارگی

 

وقت شویش چون رسید آن پیرمرد

هدیه های گونه گونه جمع کرد

 

شوی می جست و به مقدارش نبود

دلبری می کرد و دلدارش نبود

 

پیش ابر آمد و را گفت ای سخا

شوی می گردی براي مه لقا؟

 

ابر گفتا باد لایقتر بود

مه لقا را شوی والاتر بود

 

گفت با باد وزان آن مرد پیر

اوفتادم سخت دستم را بگیر

 

مه لقا را شوی باش و شاد باش

مهربان و محرم اسرار باش

 

باد با فریاد گفت ای مرد پیر

گوش کن این پند را از من پذیر

 

من اگر چه روز و شب در گردشم

لیک در برخورد با کوه عاجزم

 

 

کُه وزین تر هست هم از ابر و باد

هیچ وقت از ما مکن دیگر تو یاد

 

پیش کوه آمد و گفت ای باصفا

بهترین شویی تو بهر مه لقا

 

کوه گفتا این عجب باشد زمن

دختری مه روی گردد یار من

 

پیش آن کس رو که او شاکار کرد

قلب کوهی را هم او سوراخ کرد

 

موشکی فرخنده اقبال از قضا

عاقبت او گشت شوی مه لقا

 

جشن برپا گشت و مردم شادمان

کوی و برزن پر زساز مطربان

 

مردم ده جمع گشتند از وفا

جمله رفتند سوی جشن مه لقا

 

مطربان شادی کنان دف می زدند

مرد و زن اندر برش کف می زدند

 

جامها پر از شراب خوشگوار

ساقیان با پیک و خوبان میگسار

 

مه لقا چون ماه تابان می چمید

وله و مدهوش از جام نبید

 

موشی آمد در میان مردمان

مه لقا را بانگ زد اندر زمان

 

مه لقا اندر زمان چون موش گشت

ناپدید اندر دل سوراخ گشت

 

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش[1]

بازجوید روزگار وصل خویش

 

 

 

 

 

 


[1]- مولوی 

 

آخرين اشعار

یاد باد

  روزگاران قدیمم یاد باد دوستان همنشینم یاد باد اسب چوبی می دواندیم روزها شادمان اندر صحاری یاد باد      

ولایت علی (ع)

ولایت نخل سبز دین احمد بهین میراث اندر دین محمد   همیشه سبز و شادان برگ و بارش جهان ایمن به زیر سایه سارش  ...

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش

  پیرمردی عابد و برگشته بخت از سکوت خانه شد بیمار سخت زن به مانندش روانی خسته داشت چون درون خانه فرزندی نداشت

نغمه ی غم

به یاد میر و سالار ایل مان مرحوم حاج سید محمد باقر حسینی: باغبان چون رفت، برگ گل بمرد شاخه هایش ازغم واندوه...

نازنین

كاش در فصل بهارت نازنين بينم از ناز ونشاطت نازنين با نسيم صبحگاهان مي رسد بوي زلف مشك بيزت نازنين سرو آزاد...

مهين ميهن

تو اي خاك ايران پر از لاله اي پراز خون مردان آزاده اي تو از ترك وتاتار وتيموريان زچنگيز وافغان وازبعثيان ...

ممسنی و رستم

  نویسم شمه ای از سرزمینش ز نورآباد و کوه شانشینش   زصحراهای حاصلخیز این خاک زعالیوند و ملک گچگرانش   سراسر...

مرثیه ای برای ایل

  تیره ابری خسته از اقصای دور با عبور از تپه ها و دشت ها بر فراز کوه دَلو آمد فرود در نوردید دشتهای دَلو را   دشت...

ما باین دم بریده می رویم

  روبهی بیچاره و برگشته بخت روز و شب آواره از اوضاع سخت   از فشار زندگی آمد ستوه قصد هجرت کرد از دشتی به کوه   در...

کوه دول

كوه دول1،اي رنج ديده ،پاي در بند سينه پرخون از ستم هاي زمانه يادگار سال هاي تلخ كامي ملجاءِ مظلوم هاي زخم...

کهنه تفنگچی

  وَ مِنِ حونَه نَخوس کُهنه تفنگچی دَ وَری اَو گذشتِه وَ سَرُم وَ نَفَس اُفتامِ دَ وَری   کِل بِزن تا کِه صِداش...

کباب

    بویِ تِرز اوُمَد و بعضی کَپِشوُن اُو اُفتا هَم یَهَو هَمهَمَه وابی مِنِ دِه چَو اُفتا   هَمَه جَمِن سَرِ...