تیره ابری خسته از اقصای دور

با عبور از تپه ها و دشت ها

بر فراز کوه دَلو آمد فرود

در نوردید دشتهای دَلو را

 

دشت صاف مادیانی

دشت زیبای شتر خواب

خانه های سنگی زیبا کنار گردنه

در کنار آب انبار قدیمی

یادگار سالیان دور

 

مانده از مردان وَرجاوند ایل

عاقبت ایستاد آنجا

آه از دل برکشید

هی گریست

آب چشمانش به روی دشت ریخت

پُر شُد آب انبار

زاشک چشم او

خاطرات تلخ و شیرین گذشته بازگو می کرد

از گله ، بانگ درا

 

شیهة اسبان مست دشتها

بانگ چوپانان ایل

آن سیاه چادر که می رقصید هر صبح و مساء

در باد

پس کجا شُد

آن هیاهوی حیات

 

دشتها گشت از سیاه چادر تهی

شیهة اسبی نمی آید به گوش

ناله ناقوس ها خاموش

بازهم با اشک چشمانش

دشتها را شُست

فصل پاییز و بهار

کوچ ایل آورد یاد

رقص چادر

 

شیهة اسبان مست

جایگاهی را که دیروز ایل بود

دشتها ، دامن سر سبزه کوه

ساکنی دیگر ندارد

ای دریغ

از چه رو پیوست با افسانه ها

آخرين اشعار

یاد باد

  روزگاران قدیمم یاد باد دوستان همنشینم یاد باد اسب چوبی می دواندیم روزها شادمان اندر صحاری یاد باد      

ولایت علی (ع)

ولایت نخل سبز دین احمد بهین میراث اندر دین محمد   همیشه سبز و شادان برگ و بارش جهان ایمن به زیر سایه سارش  ...

هرکسی کو دور ماند از اصل خویش

  پیرمردی عابد و برگشته بخت از سکوت خانه شد بیمار سخت زن به مانندش روانی خسته داشت چون درون خانه فرزندی نداشت

نغمه ی غم

به یاد میر و سالار ایل مان مرحوم حاج سید محمد باقر حسینی: باغبان چون رفت، برگ گل بمرد شاخه هایش ازغم واندوه...

نازنین

كاش در فصل بهارت نازنين بينم از ناز ونشاطت نازنين با نسيم صبحگاهان مي رسد بوي زلف مشك بيزت نازنين سرو آزاد...

مهين ميهن

تو اي خاك ايران پر از لاله اي پراز خون مردان آزاده اي تو از ترك وتاتار وتيموريان زچنگيز وافغان وازبعثيان ...

ممسنی و رستم

  نویسم شمه ای از سرزمینش ز نورآباد و کوه شانشینش   زصحراهای حاصلخیز این خاک زعالیوند و ملک گچگرانش   سراسر...

مرثیه ای برای ایل

  تیره ابری خسته از اقصای دور با عبور از تپه ها و دشت ها بر فراز کوه دَلو آمد فرود در نوردید دشتهای دَلو را   دشت...

ما باین دم بریده می رویم

  روبهی بیچاره و برگشته بخت روز و شب آواره از اوضاع سخت   از فشار زندگی آمد ستوه قصد هجرت کرد از دشتی به کوه   در...

کوه دول

كوه دول1،اي رنج ديده ،پاي در بند سينه پرخون از ستم هاي زمانه يادگار سال هاي تلخ كامي ملجاءِ مظلوم هاي زخم...

کهنه تفنگچی

  وَ مِنِ حونَه نَخوس کُهنه تفنگچی دَ وَری اَو گذشتِه وَ سَرُم وَ نَفَس اُفتامِ دَ وَری   کِل بِزن تا کِه صِداش...

کباب

    بویِ تِرز اوُمَد و بعضی کَپِشوُن اُو اُفتا هَم یَهَو هَمهَمَه وابی مِنِ دِه چَو اُفتا   هَمَه جَمِن سَرِ...